วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการปี2554

วิทยากรให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการในตำบลโพนทอง
อบรมในวันที่ 12 กันยายน 2554 ที่ ห้องประชุม รพ.สต.โพนทอง

                    ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายยางยืดในกลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อผู้พิการด้วยยางยืด

                       กลุ่มผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น